top of page
oscar-nord-kIfFuFQr7a8-unsplash.jpg

EU TAXONOMY
& CO
2 FOOTPRINT 

The Patented Plagazi Process was certified by DNV, as Green on an LCA basis according to European industry standards.

DNV_GL_logo.svg-3.png
6.png
Plagazi Logo copy.png

Biomethane:

New plants

Biomethane:

Old plants

(Altanlagen)

Electrolysis:

All plants

Renewable energy, green hydrogen

Production of green / low carbon hydrogen

Scenario 1: Waste gasification with 90% CCS/ CCU

Scenario 2:

Waste gasification with 90% CCS/CCU and replacement of conventional H2 production

I båda scenarierna låg Plagazi-processens koldioxidavtryck långt under definitionen av grön vätgas i branschen. Dessa definitioner är EU:s taxonomi, TÜV SÜD och CertifHy. DNV drog slutsatsen att Plagazis koldioxidavtryck låg långt under tröskelvärdena för grön vätgas och därför bör märkas som grön vätgas med ett lågt till negativt koldioxidavtryck.

The graph compares the modeled Plagazi emissions and shows that the Plagazi process has lower CO2 emissions per kg H2than all other options.

6-2.png
Scenario
GHG Scope
KTon CO2e Reduktion / år

Scenario 1: Plagazi-utsläpp och undvikande av förbränning

Scope 1 + 2 

-34.2 kton CO2 e/år reduktion

-57.4 kton CO2 e/ år reduktion

Scope 1,2 och 3 

Scenario 1: Direkta Plagazi-utsläpp, konventionell H2-ersättning och undvikande av förbränning 

Scenario 1: Direkta CO2e-utsläpp från Plagazi-processen (GHG Scope 1 och 2).

Scenario 2: Direkta CO2e-utsläpp från Plagazi-processen (GHG-scope 1 och 2) och med hänsyn till att Plagazis gröna vätgas ersätter grå vätgas på marknaden (GHG-scope 3).

bottom of page