FOR A BETTER FUTURE

Plagazi is working to develop the circular economy by converting non-recyclable waste into green hydrogen and liquid carbon dioxide. 

H

2

GREEN HYDROGEN PRODUCTION

The solution to cost-effective and large-scale green hydrogen production. Treats non-recyclable waste types and while reducing the global carbon footprint. Plagazi's green hydrogen has a high purity and can be used for fuel cells or fed directly into industrial processes.

PRODUKTION AV GRÖN VÄTGAS

Lösningen till en kostnadseffektiv och storskalig grön vätgasproduktion för ett förminskat klimatavtryck. Plagazis gröna vätgas håller en mycket hög renhet och kan användas till allt från bränsleceller till industriprocesser.

CIRKULÄR EKONOMI GENOM INNOVATIV AVFALLSHANTERING

Plagazi hanterar icke-återvinningsbart avfall som idag läggs på deponi eller förbränns, så som plast, autofluff, medicinskt och farligt avfall, och omvandlar det till grön vätgas med ett negativt CO2-avtryck utan farliga restprodukter. 

KONKURRENSKRAFTIG PRODUKTIONSKOSTNAD

Den patenterade Plagazi ® processen kostar 25% av befintliga produktionsmetoder för utvinning av grön vätgas och har öppnat upp en ny inkomstkälla.

CIRCULAR ECONOMY THROUGH INNOVATIVE WASTE MANAGEMENT

Plagazi treats non-recyclable waste that is currently landfilled or incinerated, such as plastics, automobile fluff, medical and hazardous waste, and converts it into green hydrogen with a negative carbon footprint and no hazardous residues. 

COMPETITIVE PRODUCTION COST

The patented Plagazi ® process costs 25% as much as existing production methods for extracting green hydrogen which has opened up new potential revenue streams.

FEATURED IN

social_edited.png
HZwei-Logo_edited.png
E1F07HxX0AEAIvI_edited.png
hydrogen-central-small-logo.png
Dagens-industri_RGB.png
PLAGAZI WEBSITE-17_edited.png
ny-teknik-logo-vector_edited.png
dagens-nyheter-ab-logo-vector_edited.png
1200x600wa_edited.png
Forvaltarforum_logo_RGB_ny_2x.png
Unknown.png
fuelcellsworks-official-logo-2019-pdf.jpg